Preslikači

Digitalna štampa sa opcijom opsecanja printa po zadatoj konturi.

Štampa i katovanje na štampaču-kateru Roland VS-540i

Koristeći mogućnost opsecanja štampe uz pojavu printabilnog fleksa, novog materijala za solventnu štampu koji se veoma jednostavno aplicira na tekstil, možemo Vam ponuditi izradu kolornih preslikača koji u poslednje vreme sve više nalaze primenu u tekstilnoj industriji.

Uz vernu reprodukciju motiva, imate još jednu veliku pogodnost: Niste uslovljeni tiražom.